Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Tests til rekruttering og udvikling

Persontests.dk er et landsdækkende netværk af uafhængige konsulenter, som har specialiseret sig indenfor forskellige personlighedstests og personlighedsanalyser. Vi rådgiver om valg og anvendelse af personlighedstests, hvorefter I bliver sat i forbindelse med en specialiseret konsulent indenfor det ønskede område.

I er velkomne til at kontakte os for en uforpligtende dialog.

Udvalgte personlighedstests

  • Belbin: Belbin testen er yderst velegnet til teamsammensætning og teamudvikling. Endvidere kan Belbin testen også benyttes når der skal rekrutteres til et specifikt teams.
  • MBTI: Find ud af hvordan jeres medarbejdere opfatter verdenen samt træffer beslutninger med Meyers Briggs Type Indikator (MBTI). MBTI er en personlighedstest der er kendt af det meste af verdenen, for dens gode resultater og brugervenlige tilbagemeldinger.
  • DISC: DISC testen giver svar på hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. DISC fokuserer på adfærd og er derfor især velegnet til rekruttering. 
  • NEO PI-R: NEO PI-R er en omfattende personlighedstest, som især er egnet til rekruttering. Denne personlighedstest kan afgøre hvorvidt der er et match mellem jobansøgerens personlighed og jobbet.

Anvendelsen af en personlighedstest

  • Rekruttering: En personlighedstest kan benyttes til at kortlægge den potentielle medarbejders personprofil. Benyttes en personlighedstest øges sandsynligheden for et godt match mellem ansøger og job.
  • Teamudvikling: Teamudvikling er både essentielt i forbindelse med sammensætning af nye teams og udvikling af eksisterende teams. Resultatet er øget teamwork og derved mere effektive teams.
  • Medarbejderudvikling: Hjælp dine medarbejdere med at udvikle deres svagheder og benyt jer af deres styrker. Endvidere kan en personlighedstest bidrage til identifikation af ideelle ledere.

Profitabelt med personlighedstests?

Mange personalechefer ville sige, at de ikke har råd til at lade være. Prisen for personlighedstests er ubetydelige i forhold til omkostningerne i forbindelse med fejlrekrutteringer, ineffektive teams og medarbejdere der ikke bliver udviklet og forlader virksomheden.