Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Medarbejderudvikling

Er du interesseret i at vide hvilke områder I bør udvikle hos den enkelte ansatte? Eller vil du gene have en medarbejderanalyse som du kan tage udgangspunkt i når medarbejderudviklingssamtaler finder sted?

Personlighedstests kan benyttes til analyse af den enkelte medarbejder og kan hjælpe medarbejderne i samarbejde med chefen eller HR-afdelingen til at udvikle medarbejderens svagheder, samt benytte sig af deres stærke sider.

Medarbejderanalyse

Personlighedstests er et godt udgangspunkt for en omfattende medarbejderudviklingssamtale. Ved hjælp af personlighedstests kan styrker og svagheder klarlægges i en personprofil og der kan diskuteres hvilke arbejdsopgaver medarbejderen synes er nemme, samt hvilke opgaver medarbejderen synes er udfordrende eller problemfyldte. Har en medarbejder scoret lavt på eksempelvis kreativitet i en personlighedstest, kan HR-afdelingen og medarbejderen i samarbejde vurdere hvorvidt det er vigtigt at medarbejderen har netop denne kompetence i den pågældende stilling. Er denne egenskab vigtig i jobbet kan medarbejderen sendes på kursus, så vedkommende kan få værktøjer til at løse de arbejdsopgaver i fremtiden. Den enkelte medarbejders personprofil kan derved medvirke til bedre medarbejderudvikling. Er man som virksomhed fokuseret på medarbejderudvikling skaber det også motivation hos de ansatte.

Lederens personprofil

Lederpotentiale kan også klarlægges i en personlighedstest. Udfordringen for mange virksomheder er at de bedste medarbejdere ofte rent fagligt bliver forfremmet til ledere, selvom de ikke nødvendigvis er de bedst egnede. Gode ledere har empati, sympati, evne til at træffe rationelle beslutninger, arbejdsomme og er ofte udadvendte. I en personlighedstest kan disse facetter måles og de gode ledere kan derved identificeres. Identifikation af potentielle ledere blandt medarbejdere, kan ske som et led i virksomhedens medarbejderudvikling.

Egnede personlighedstests til medarbejderudvikling

Langt de fleste personlighedstests er udarbejdet således at medarbejdernes personlighed klarlægges i en personprofil. De fleste tests kan derved benyttes til medarbejderudvikling. Ved brug af enten Belbin eller MBTI kan medarbejderprofilerne indsættes i et teamdiagram, hvorved der fås et overblik over hele afdelingen eller teamet. Vi anbefaler følgende tests til medarbejderudvikling: