Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Personlighedstests

  • MBTI: Find ud af hvordan jeres medarbejdere opfatter verdenen samt træffer beslutninger med Meyers Briggs Type Indikator (MBTI). MBTI er en personlighedstest der er kendt af det meste af verdenen, for dens brugervenlige tilbagemeldinger.
  • DISC: DISC testen giver svar på hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. DISC fokuser derved på adfærd og er derfor især velegnet til rekruttering. 
  • NEO PI-R: Omfattende personligheds test, som dækker facetterne; emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed overfor oplevelser, venlighed og samvittighedsfuldhed.
  • Belbin: Belbin benyttes primært til teamsammensætning og udvikling af eksisterende teams. Den kan endvidere også benyttes til medarbejderudvikling. Belbin testen er den test der er mest velegnet til teambuilding og teamudvikling.