Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

DISC test

DISC er en personanalyse der bygger på William Moulton Marstons teorier fra 1928 om menneskers adfærd i organisationer. DISC personanalyse viser en persons adfærd i forskellige kontekster og er derved velegnet til rekruttering såvel som medarbejderudvikling. Analysen giver en praktisk orienteret handlingsplan for udvikling af personer og grupper. Der findes mange DISC personanalyser som bygger på William Moulton Marstons teorier, eksempelvis Thomas DISC, Ensize DISC, Extended DISC og DISC personprofil fra Discover. På trods af at alle personanalyserne bygger på Marstons teorier kan kvaliteten være forskellig, hvorfor det er vigtigt at udvælge sin DISC personanalyse med omhu.

DISC personanalyse

DISC's profil analyse måler en persons adfærd på 4 beskrivende facetter: ”D I S C”:

  • D - Dominans: mennesker med meget D udviser dominerende adfærd, idet de ser udfordringer eller problemer som skal overvindes. De opfatter sig selv som mere betydningsfulde og stærkere end omgivelserne (deres medmennesker). Mennesker med dominerende adfærd vil forsøge at styre andre mennesker og de har fokus på at ændre omgivelserne således, at de kan få de resultater de ønsker sig.
  • I - Indflydelse: mennesker med meget I-tendens forsøger at gøre indflydelse på andre ud fra en opfattelse om at de er stærke i gunstige omgivelser og de ønsker at andre skal have den samme opfattelse af, som vedkommende selv. De forsøger at påvirke andre ved at overtale, fordi de er overbeviste om, at de kan. 
  • S - Stabilitet: mennesker med meget S-tendens er tilbøjelige til at være modstandere af forandringer, idet de ønsker at bevare de gunstige omgivelser, som de er i besiddelse af. De synes at tingene er gode som de er og bør forblive sådan, med mindre forandringerne sker på en overskuelig måde og efter deres mening er til, for at forbedre situationen. De har fokus på at udføre opgaver i samarbejde med andre indenfor kendte rammer.
  • C - Tilpasningsdygtighed (Compliance): Mennesker med meget C-tendens forsøger at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at opnå høje resultater. De arbejder disciplineret, systematisk og nøjagtigt.

En DISC test giver svaret på, hvordan medarbejdere eller jobansøgere reagerer i specifikke situationer eller miljøer. Denne personanalyse fokuserer derved på adfærd og testbesvarelsen informerer om hver af de ovenstående facetter.

Priser for DISC

I forbindelse med rekruttering er en DISC test særdeles velegnet, da den fokuserer på adfærd. Ønsker I at teste en jobansøger før ansættelse er prisen for Ensize DISC personanalyse rekrutteringspakke 4.500 kr. inklusiv tilbagemelding.

Anvendelsesmuligheder for DISC Test

  • Rekruttering: DISC person analyse er velegnet til rekruttering, da det med denne personanalyse f.eks. er muligt at afdække om en medarbejder gerne vil styre andre eller om det er en medarbejder der er imod forandringer. Kort sagt, svar som er meget brugbare i en ansættelsessituation. 
  • Medarbejderudvikling: En DISC test bygger på adfærd og det er derved muligt at måle, om en medarbejder er blevet mere fokuseret på at styre andre, siden den pågældende profil analyse blev udført sidst. Testpersonen kan få gode råd til, hvilke personlighedstræk det ville være gavnfuldt for medarbejderen i den pågældende stilling, at medarbejderen tillærte.
  • Teamudvikling og teamsammensætning: Med DISC personanalyse kan der sættes teams sammen på baggrund af deres personlighed, hvilket alt efter ønsket effekt kan skabe dynamiske teams. I et eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvorved det også kan overvejes om de mest nødvendige personlighedstræk findes i teamet.