Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

MBTI®

Myers-Briggs Type Indikator (MBTI®) er en personlighedstest som har bidraget til at mange tusinde mennesker verden over har fået øget indsigt og forståelse for både deres egen og andre menneskers adfærd. MBTI® testen kan være et nyttigt redskab i forskellige udviklingsprocesser, både i forhold til individuel udvikling som medarbejderudvikling og lederudvikling, men også i forhold til gruppeudvikling. MBTI testen giver en forståelse for hvorfor vi som mennesker reagere forskelligt i almindelige arbejdssituationer og under pres.

MBTI® typer

Myers-Briggs Type Indikator måler på fire dimensioner. Scoren af de fire nedenstående dimensioner afgør testpersonens profil. De fire dimensioner er:

  • Ekstrovert eller introvert (E eller I)

Mennesker som foretrækker ekstroversion bruger deres energi ved at være alene og får energi ved at være sammen med mennesker. Det omvendte er gældende for introverte som får energi ved at være alene.
Ekstroverte er handlingsorienteret, mens introverte er tanke orienteret,
Ekstroverte søger bredde i deres viden og indflydelse, mens introverte foretrækker dybde af viden og indflydelse. 

  • Sansebaseret eller intuitiv (S eller I)

Sansning og intuitiv er informationsindsamlings funktioner. De beskriver hvordan ny viden og information bliver opfattet. Medarbejdere der foretrækker sansning stoler mere på information og data som kan sanses af de fem sanser. For dem sker informationsindsamlingen på data og facts. Intuitive (I) opfattende mennesker stoler på information som er abstrakt og teoretisk, og er fokuseret på fremtidige muligheder. I’er vægter indre fornemmelser som pludselig dukker op i deres hoved højt.

  • Tankebaseret eller følelsesbaseret vurderende (T eller F)

Tanke- og følelsesbaseret vurdering er hvordan mennesker træffer en beslutning. Dem der foretrækker tænkning træffer beslutninger ud hvad der synes rimeligt eller logisk. Dette er i modsætning til  dem der træffer beslutninger på baggrund af empati med situationen, den største harmoni eller overvejer de involverede menneskers behov.

  • Vurderende eller opfattende (J eller P, af Judgement eller Perception)

Mennesker med præference for J sætter pris på planer med stramme tidsfrister og de bryder sig ikke om overraskelser i forhold til planen. De forventer at andre mennesker gennemfører opgaver til aftalt tid og er fokuseret på resultater og mål. Derimod holder mennesker med P-præference af at diskutere planer, og det er ofte svært at få dem til at acceptere stramme tidsplaner. De er mere optaget af værdien af processen end resultaterne og målene.

Ud fra testen får man afklaret hvilken MBTI® profil man passer bedst på. Hver type er omfattende beskrevet i det materiale, som følger med testresultatet og det gør dermed nemmere for den, der skal give tilbagemelding til den afprøvede. Der findes 16 forskellige typer:

ISTJ ISFJ INFJ INTJ
ISTP ISFP INFP INTP
ESTP ESFP ENFP ENTP
ESTJ ESFJ ENFJ ENTJ

Testen er især god indenfor teamudvikling og medarbejderudvikling, da testpersonens profil bliver kortlagt. I forbindelse med teamarbejde kan teammedlemmers typeindikator blive indsat i et teamkompas, således at et overblik over hvordan teamet opfatter verdenen og træffer beslutninger kan blive italesat. Øget indsigt om kollegaernes forskellighed kan ofte forebygge konflikter.

Nemt og nyttigt testværktøj

MBTI® imødekommer mange medarbejderes frygt for at en test kommer for ”tæt” på. Dette resulterer ofte i en mere engageret dialog om forskellighed i organisationen og teamet. Dialogens udbytte er øget respekt for andre medarbejdes måde at arbejde, opfatte og træffe beslutninger på. Når teamet kender til hinandens forskellighed er det nemmere at anerkende og værdsætte kollegaerne.

MBTI® testen har en meget brugervenlig tilbagemeldingsdel. Til hver del af testresultatet er der en fyldig beskrivelse, der med ord fortæller hvordan personen "er". Det er derved muligt for personer der ikke er certificeret i testen, at få et overblik over testtageren.

Anvendelsesmuligheder for MBTI®

  • Teamudvikling: En MBTI test kan benyttes til teambuilding, da medarbejderne kan få indsigt i hinandens forskellighed. Som resultat af dette bliver alles forskellighed anerkendt og værdsat.
  • Medarbejderudvikling: Alt efter hvilken funktion en medarbejder eller leder har i organisationen, kan en MBTI test være værdifuld. Ofte vil du opdage hvordan en medarbejder eller leder eksempelvis træffer beslutninger, hvilket måske før har været til grund for konflikter.

® MBTI is a trademark or registered trademark of The Myers and Briggs Foundation in the United States and other countries.