Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

NEO PI-R personlighedsanalyse

NEO PI-R er udarbejdet på baggrund af Fem-Faktor modellen (The Big Five), der er forankret på baggrund af årtiers amerikansk og britisk forskning. Testen tager udgangspunkt i, at personligheden har fem overordnede grundlæggende personlighedsdimensioner. 

NEO PI-R testen findes i to versioner, en kort version med 60 spørgsmål (10-15 min) og en lang med 240 spørgsmål (45-60 min). Den lange personlighedsanalyse giver et meget nuanceret billede af personen og den giver endvidere mulighed for at kombinere testpersonens svar med 360 graders vurdering.

De fem personlighedsdimensioner

En NEO PI-R test måler på fem personlighedsdimensioner: Emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed over for oplevelser, venlighed og samvittighedsfuldhed.

Emotionelle reaktioner:
Dimensionen afspejler personens overordnede emotionelle reaktioner. Typisk vil personer, der scorer lavt på denne dimension være afslappede og ikke bekymre sig og fremtidige problemer. Viser en personlighedsanalyse at personen derimod ligger højt i denne dimension, så vil de hurtigt blive stressede, bekymre sig og være anspændte.

Ekstroversion:
Dimensionen "ekstroversion" i NEO PIR afspejler personens energiniveau og sociale behov. Viser en personlighedsanalyse at personen scorer lavt på denne dimension, betyder det at de foretrækker at arbejde alene eller i små grupper. Disse mennesker har ofte en mere formel tilgang til andre mennesker. Personer, der scorer højt vil ofte have et højt energiniveau, have et stort socialt behov og interesse for at være sammen med andre mennesker socialt, som fagligt. 

Åbenhed over for oplevelser:
Dimensionen afspejler personens overordnede tilgang til forandringer, nye ideer og tanker. Personer der scorer lavt på denne dimension vil være jordnære og praktisk tænkende. Personer det scorer højt, vil være iderige, kreative og omstillingsparate.

Venlighed:
Dimensionen "venlighed" i NEO PI-R afspejler personers tilgang til andre mennesker, sociale konformitet og deres tillid til andre mennesker. Personer, der scorer lavt vil være konkurrenceorienterede og have en kold og noget kynisk indstilling, til andre mennesker. Derimod vil personer der scorer højt, være flinke, medgørlige og tillidsvækkende. Personer der scorer højt vil fokusere på gruppens trivsel.

Samvittighedsfuldhed:
Dimensionen afspejler personers selvdisciplin, samvittighedsfuldhed og strukturering. Viser en personlighedsanalyse at personen scorer lavt på denne dimension, så betyder det at de er impulsive, spontane og de vil undgå regler og orden. Personer, der scorer højt vil være ambitiøse, selvdisciplinerede og perfektionistiske.

Anvendelsesmuligheder med NEO PIR Test

  • Leder- og medarbejderudvikling: En NEO PIR test er særdeles velegnet til leder- og medarbejderudvikling, da det er en meget omfattende personlighedsanalyse. I og med at testen er så omfattende, gives også et helhedsbillede af personligheden blot ved at se på personprofilen. Testpersonens egne besvarelser kan sammenlignes med en 360 graders vurdering, hvilket kan benyttes til et mere objektivt billede af testpersonen. 
  • Rekruttering: NEO PI-R kan benyttes som værktøj i forbindelse med rekruttering. Der kan gives en klar indikation af om ansøgeren har den rette personlighed som kræves i jobbet. Derudover kan der også ses på, hvorvidt ansøgeren passer ind i virksomhedskulturen.