Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Udvalgte referencer

Nedenfor er et udsnit af de virksomheder som vi har udført personlighedstests eller analyser for:

Case: Teamudvikling med Belbins Teamroller hos Itplaneten A/S

Jakob Vind Kristjansen, Teknisk Chef fra Itplaneten A/S udtaler:

”Jeg var meget tilfreds både med det indledende samarbejde for at klarlægge vores behov, og fastsættelsen af en konkurrencedygtig pris på workshoppen afholdt af Persontests ApS

Casper overraskede positivt på selve dagen. Gennemgangen af både individuelle og fælles Belbin profiler var godt tilrettelagt, og der var indlagt gode og lærerrige øvelser til adspredelse.

Casper var endda i stand til at ændre det planlagte program på en gnidningsfri måde da publikum reagerede anderledes end forventet.

Alt i alt en god dag, som vi helt sikkert får glæde af fremover.”

I samarbejde med Jakob Vind Kristjansen klarlagde vi Itplanetens behov for teamudvikling og vi blev enige om at Belbins Teamroller ville være det rigtige værktøj til italesættelse af medarbejdernes og teamets styrker og udfordringer. Det var centralt for Persontests at Belbins Teamroller kun skulle have en mindre plads, men dialogen som testresultaterne udsprang af var i fokus. Før workshoppen i Itplaneten besvarede alle deltagerne Belbins selvevalueringsskema samt observatørskemaer for deres kollegaer.

På workshoppen blev først teorien om Belbins Teamroller præsenteret. For illustration og tydeliggørelse af hver medarbejders teamrolle blev en teamøvelse iværksat. Dialog og diskussion af teamets udfordringer tog derfor udgangspunkt i teamøvelsen, medarbejdernes Belbin profiler og den samlede teamprofil. Belbins teamroller var derfor et essentielt springbræt til en dialog om samarbejde og kommunikation. Hver medarbejder fik mulighed for evaluering af hinanden, hvilket resulterede i en øget gensidig værdsættelse af medarbejdernes komplementære teamroller og diversitet.

I teamprofilen viste der sig at være mangler for en enkelt teamrolle, hvilket kunne bekræftes af medarbejderne. Det viste sig at skabe udfordringer i projektarbejdet med den manglende teamrolle. Derfor har Itplaneten i samarbejde med Persontests fokuseret på udfyldelse af den manglende teamrolle igennem rekruttering.