Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Rekruttering

Hvad er lederpotientialet hos jobansøgeren? Er medarbejderen du er ved at rekruttere rationel og omhyggelig i sit arbejde? En jobansøger vil ofte gerne fremhæve sine stærke sider og skjule sine svagheder, hvilket gør det svært at få et objektivt billede af jobansøgerens personlighed. Derfor kan dét at rekruttere uden personlighedstest opleves som at lede efter en nål i en høstak.

Find den bedst egnede

Med en personlighedstest kan du få et nuanceret overblik over jobansøgerens personlighedstræk og adfærdsmønstre, hvilket kan fungere som et afgørende værktøj i forbindelse med udvælgelsen af den mest egnede jobansøger.

I forbindelse med rekruttering er det vigtigt at personligheden passer til jobbet. Det er eksempelvis uhensigtsmæssigt at ansætte en medarbejder med lav selvdisciplin samt lav kreativitet, til en udviklingsstilling som arbejder i selvkørende grupper. Ved at benytte en personlighedstest i forbindelse med rekrutteringen mindskes risikoen for fejlrekruttering.

Reducér tid og penge

Virksomheder kan ofte spare tid i forbindelse med rekruttering hvis de benytter personlighedstests, idet disse giver et godt udgangspunkt for jobsamtalen. Personlighedstests kan derved som regel nedsætte interviewrunder fra 3 til 1-2, da de giver et stort overblik over ansøgerens personlighed. Ud over at spare tid, kan man også undgå omkostninger i forbindelse med fejlrekruttering af eksempelvis en leder.

Udgifter ved fejlrekruttering af leder?

Først er der løn og udgifter til oplæring. Derudover er der en række indirekte omkostninger som er svære at måle. Disse er ofte medarbejdere der ikke trives og dermed højere sygefravær, manglede produktivitet samt at fatale beslutninger tages. Beslutninger, som for eksempel at fyre medarbejdere, kan være svære at rette op på igen.

Ifølge Politikken koster det i snit 1 million kroner at fejlrekruttere en leder hos regionerne og kommunerne. En del af disse fejlrekrutteringer ville med stor sandsynligvis have været undgået, hvis der var blevet brugt personlighedstests.

Egnede personlighedstests

  • NEO PI-R: NEO PI-R er egnet til at afgøre hvorvidt der er et match mellem jobansøgerens personlighed og jobbet. Eksempelvis bør der rekrutteres en ekstrovert medarbejder hvis et sælgerjob skal besættes. NEO PI-R er en nuanceret og dybdegående personlighedstest, som samtidig giver et godt overblik over jobansøgeren. NEO PI-R er i særdeleshed egnet til rekruttering af ledere, grundet testens dybde.
  • Belbin: Belbin testen er velegnet til analyse af manglende teamroller i et eksisterende team. Derved kan Belbin testen benyttes til analyse af hvilke teamroller jobansøgeren er stærke i, for derigennem at skabe et succesfuldt team.
  • DISC: Personlighedstesten DISC kan benyttes til analyse af hvordan jobansøgeren ville handle og reagere i specifikke situationer eller miljøer. DISC fokuserer derved på adfærd, hvilket kan være relevant at få afklaret i forbindelse med en potentiel ansættelse.