Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Stressforebyggelse

Kunne du godt tænke dig at forebygge stress således stress symptomerne ikke når at vise sig? Vil du gerne vide hvilke medarbejdere der er mere udsat for stress end andre?

At undgå sygemeldte medarbejdere, grundet stress, er ønsketænkning for mange virksomheder, men det kan undgås i mange tilfælde. Stress opstår når en medarbejder ikke kan nå arbejdsbyrden eller forventningerne til andre eller sig selv. Der findes primært to faktorer når det omhandler stress. Den ene faktor er personligheden hos den ansatte mens den anden er arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø vil ikke blive diskuteret, idet dette er op til den enkelte virksomhed. Men derimod kan de medarbejdere let bliver påvirket af stress, altså en høj stressfølsomhed identificeres. Derved kan identifikation ved cheferne hvem de skal tage ekstra hensyn til.

Forebyggelse af stress med NEO PI-R

Personlighedstesten NEO PI-R er et effektivt værktøj til at forebygge stress, idet testen måler på nogle af de facetter, som ofte udløser stress. Har en medarbejder f.eks. scoret højt på bekymring, lavt på følelse af kompetence samt højt på præstationsorienteret er medarbejderen særlig udsat. Når en medarbejder ikke føler at vedkommende kan særlig meget, men ønsker at opnå store resultater kan der opstå stress, idet sandsynligheden for at medarbejderen når målene er lille. Scorer medarbejderen samtidig højt på bekymring skal der ikke meget til at vedkommende bliver stresset.

I NEO PI-R findes facetten stressfølsomhed, hvor svarpersonerne besvarer hvorvidt, de ikke føler at de kan klare stress, bliver afhængige af andre, bliver opgivende eller går i panik når de oplever nødsituationer. Da ikke alle medarbejdere selv er beviste om, hvorvidt de kan håndtere stress skal denne facet analyseres med skepsis.

Stress forebyggelse ved hjælp af NEO PI-R består af i alt fire facetter, som kan fortælle hvor stressfølsom medarbejder er: Bekymret, følelse af kompetence, præstationsorienteret samt stressfølsomhed.

Det effektive ved brug af en personligheds test som NEO PI-R er, at testen ud over stressforebyggelse, kan benyttes til rekruttering og medarbejderudvikling. Dette betyder, at man som virksomhed ikke behøver, at have en særskilt test til stressforebyggelse.

Kontinuerlig dialog

Når I skal forebygge stress skal I først identificerer de medarbejdere, der i forhold til deres personlighed befinder sig i risikozonen, for at blive stresset. Derefter skal i sørge for, at de ikke har for mange arbejdsopgaver, således at stressen ikke bliver udløst. Derefter skal lederne have en kontinuerlig dialog med de ansatte der befinder sig i risikozonen, for at gøre undgå, at stressen bliver udløst. Stressforebyggelse kan hjælpe virksomheden til at blive sundere og kan medfører en øget trivsel blandt de ansatte.

Det skal understreges, at der ikke må tages beslutninger udelukkende på baggrund af en personlighedstest. Får en medarbejder stress symptomer, er det vigtigt at virksomheden har kompetencer til at håndtere det professionelt.