Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Teambuilding skaber teamwork

Har I visioner om, at skabe de bedste teams og derved opnå et godt teamwork? Eller har I allerede sammensat jeres teams, men gerne vil vide, på hvilke områder jeres teams er stærke og hvor I skal være særlig opmærksomme?  Svar på spørgsmålene kan I få, ved hjælp af personlighedstests.

Personlighedstests i forbindelse med teambuilding kan både benyttes til udarbejdelse af nye teams samt udvikle eksisterende teams. 

Teambuilding

Fordelen ved at sammensætte et team på baggrund af personlighedstests er, at der i et team er forskellige teamroller, som kan varetage forskellige arbejdsopgaver. Når teamet er dækket ind med alle slags teamroller kan det fungere effektivt i alle faser fra idéfasen til afslutningsfasen.

Både virksomheden og de ansatte kan drage fordel af teambuilding på baggrund af personlighedstests. Virksomheden får et mere effektivt team, hvor hvert teammedlem yder med det, som de er bedst til. De ansattes fordel er, at de får lov til at arbejde med det, som de er bedst til og derved øges deres motivation og jobtilfredshed.

Teamudvikling

Ved teamudvikling kan styrker og svagheder hos de forskellige teammedlemmer kortlægges. Nogle af teamets medlemmer er gode til at komme på ideer og få dem opstartet, mens andre er gode til at koordinere og afslutte projekter. I tilfælde af, at der mangler en teamrolle i teamet skal teammedlemmerne være ekstra opmærksomme på at de i fællesskab får udfyldt den manglende rolle.

Ved enhver teamrolle findes også svagheder. Er alle i teamet klar over, hvem der er naturligst stærke i hvilke teamroller, ved de også hvilke svagheder, der kan være forbundet med dem. For eksempel hvis man er en idemand er man ofte svag i sin kommunikation, glemsom og overser praktiske forhold. Dette betyder at både vedkommende selv, og de andre teammedlemmer er klar over at idemanden ofte overser praktiske forhold og derved skal de være opmærksomme på dette. Et andet eksempel er en opstarter, som ofte har et heftigt temperament. Ved hjælp af personlighedstest der er egnet til teamudvikling, kan teammedlemmer blive bevidste om hvilke svagheder der findes ved de forskellige teamroller og derved kan det undgås at de tager det personligt.

Belbin er direkte udviklet til teambulding, hvorimod Meyer Briggs Type Indikator (MBTI) er udarbejdet med det formål, at få et overblik over medarbejderens personlighed. Vi anbefaler derfor, at benytte Belbin til teambuilding.

Egnede tests

  • Belbin: testen er udviklet til formålet teambuilding samt teamudvikling. Belbin kan både tages individuelt samt med en 360 graders vurdering hvor kollegaer vurderer én. Med en 360 graders vurdering kan der blive skabt en mere objektiv vurdering af en medarbejder. 
  • MBTI (JTI): er yderst brugbar til teamudvikling samt teamsammensætning. Med MBTI teambuilding bliver teamet sat i et teamkompas, og dermed opnås det store overblik over hvilke personlighedstyper teamet besidder. En del virksomheder foretrækker MBTI (JTI), da den er relativ nem at forholde sig til samtidig med at den giver en brugervenlig tilbagemelding.
  • DISC: personanalyse kan der sættes teams sammen på baggrund af deres personlighed, hvilket alt efter ønsket effekt kan skabe dynamiske teams. I et eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvorved det også kan afgøres om de mest nødvendige personlighedstræk findes i teamet.