Personlighedstest med NEO PI-R, MBTI, Belbin og DISC

Teamudvikling

Har I visioner om at sammensætte de bedste teams eller ønsker i at have fokus på udviklingspotentialet i det eksisterende team?

Teamsammensætning

Når et team sammensættes på baggrund af en personlighedstest kan I opnå komplementære arbejdsroller/teamroller. Forskellige teamroller varetager forskellige arbejdsopgaver, hvilket betyder, at når teamet er dækket ind med alle teamroller kan det fungere effektivt i alle faser fra idéfasen til afslutningsfasen.

Det har både en positiv effekt på virksomheden og dens ansatte at teamsammensætningen sker på baggrund af en personlighedstest. Virksomheden får effektive teams, hvor hvert teammedlem yder med det, som de er bedst til. Medarbejdernes tilfredshed øges endvidere eftersom de får lov til at arbejde i de teamroller som de er stærkest i.

Teamudvikling

Ved teamudvikling kan styrker og svagheder hos de forskellige teammedlemmer kortlægges. Nogle af teamets medlemmer er gode til at komme på ideer og få dem opstartet, mens andre er gode til at koordinere og afslutte projekter. I tilfælde af, at der mangler en teamrolle skal teammedlemmerne være særligt opmærksomme på at de i fællesskab får udfyldt den/de manglende roller. Alternativt kan de manglende roller blive dækket ved rekruttering af en ny medarbejder.

Ud over teamrollernes styrker findes der også svagheder. Er teamet bevidst om hvem der har hvilke svagheder kan konflikter ofte undgås. Eksempelvis er en idemand ofte svag i sin kommunikation, glemsom og overser praktiske forhold. Er både vedkommende selv og de andre teammedlemmer klar over disse svagheder kan hele teamet tage hensyn til dette. Et andet eksempel er en opstarter som ofte har et heftigt temperament - er teamet bevidst om vedkommendes heftige temperament, kan det være nemmere at tolerere.

Egnede tests

  • Belbin: Belbin testen er udviklet til teamsammensætning og teamudvikling. Belbin kan både tages individuelt samt med en 360 graders vurdering hvor kollegaer vurderer én.
  • MBTI: MBTI er brugbar til teamudvikling samt teamsammensætning. Med MBTI bliver teamet sat i et teamkompas, hvilket skaber overblik over hvilke personlighedstyper teamet besidder. En del virksomheder foretrækker MBTI, da den er relativ nem at forholde sig til samtidig med at den giver en brugervenlig tilbagemelding.
  • DISC: DISC personanalyse kan sammensætte teams sammen på baggrund af deres adfærd hvilket, alt efter ønsket effekt, kan skabe dynamiske teams. I et eksisterende team kan adfærdsmønstre klarlægges for teammedlemmerne, hvorved det også kan afgøres om de mest nødvendige personlighedstræk findes i teamet.